Suport telefonic: 0728 416 565

Suport telefonic: 0728 416 565

GARANTII

Pentru produsele comercializate prin intermediul site-ului www.ematix.ro se acordă garanție conform legislației române în vigoare (LEGEA 449/2003, OG 21/92 modificată și LEGEA 296/2004).

Garanția acoperă defecțiunile de fabricație sau viciile ascunse ale pieselor/sub-ansamblelor, precum și a erorilor de montaj ale acestora.

Garanția nu acoperă uzura normală a mașinii sau defectarea acesteia din cauze neimputabile producătorului (transport sau depozitare incorectă, alegere greșită, utilizarea produsului fără respectarea datelor tehnice și a instrucțiunilor de utilizare înscrise în cartea tehnică ce însoțește produsul, utilizarea unor accesorii necorespunzătoare, suprasolicitare peste parametrii indicați, absența întreținerii periodice, utilizarea unor uleiuri sau carburanți necorespunzători).

Defectele recunoscute ca fiind acoperite de garanție vor fi remediate prin repararea gratuită sau prin înlocuirea cu un produs în stare perfecta de funcționare (poate fi un model ulterior, în cazul în care produsul defect nu se mai fabrică).

Alte costuri ce pot apărea (de exemplu transportul) sunt suportate de către proprietarul echipamentului, indiferent de locație.

Perioada maximă pentru repararea sau înlocuirea produsului este de 15 zile calendaristice de la data recepționării produsului cu deficiențe.

Toate sculele și echipamentele electrice beneficiază de garanție astfel:

  • 24 luni dacă au fost achiziționate de către persoane fizice;
  • 12 luni dacă au fost achiziționate de către persoane juridice.

Atenție! Aparatele geodezice (nivele optice, teodolite, stații totale) pot fi folosite în domeniile de interes public în sensul prevederilor art. 3, aliniatul 1, din Ordonanța Guvernului României nr. 20/1992, cu modificările și completările ulterioare, doar dacă utilizatorul declară explicit, înainte de achiziționarea produsului, că îl folosește în domenii de interes public conform O.G.R. 20/1992. În acest caz produsul se supune controlului metrologic legal în conformitate cu prevederile art. 15, aliniatul 1 din O.G.R. nr. 20/1992.

Sculele de mână, accesoriile și piesele de schimb sunt însoțite, la livrare, de declarație de conformitate prin care garantăm că produsele sunt în conformitate cu standardele internaționale (ISO, DIN, DIN-ISO) și legislația română privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizare în munca.

La recepția în service, produsele reclamate ca fiind defecte și pentru care se solicită garanție, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • Să fie însoțite de copie după certificatul de garanție și copie după factura de achiziție; 
  • Seria și tipul produsului menționate pe etichetă să fie vizibile și lizibile; 
  • Produsul să nu se fi demontat, în prealabil, de către personal neautorizat.

Nerespectarea condițiilor de mai sus pot duce la pierderea garanției.

COȘ DE CUMPĂRĂTURI

Verifica ultimele oferte si promotii aici.

MAGAZIN
0 items COS
CONT